Breinstorm

Breinstorm In rusttoch actiefemoties versus ratioeen zoektochtnaar balanseen ware massa Technische gegevens : Hoogte sokkel: 104  cmHoogte beeld: 36 cmGewicht: 11,7 kgSokkel: 22 kg Materiaal : Bronzen figuur op...

Ogenblik II

Ogenblik II een ogenblikrustig aanschouweneen plots momentvrij van tijdgun jezelfdie vrijheid Technische gegevens : Hoogte: 42  cmGewicht: 5 kgWeerbestendig Materiaal : Bronzen...

Ogenblik I

Ogenblik I een ogenblik rustig aanschouwen een plots moment vrij van tijd gun jezelf die vrijheid Technische gegevens : Hoogte: 55 cm Gewicht: 5 kg Weerbestendig Materiaal : Bronzen...

Wezen

Wezen rusten in zijn, aanwezig, niks toevoegen, noch weglaten, geen voor- of afkeuren, intens in contact met wat er is van moment tot moment… Technische gegevens : Hoogte: 13cm Gewicht: 1 kg Weerbestendig Materiaal : Bronzen...

Verwondering

Verbonden onbevangen bij wat we zien, horen voelen en ruiken. stilstaan bij deze wondertoestand. Niets is vanzelfsprekend. Technische gegevens : Hoogte: 13 cm Gewicht per beeld: 1kg Weerbestendig Materiaal : Bronzen...